0514 563 528

Onderzoek en behandeling

Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek


Voordat een bekkenfysiotherapeut kan overgaan tot het behandelen van uw klacht zal er eerst een uitgebreid onderzoek plaats vinden. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen.

Tijdens de eerste afspraak zal er d.m.v. een vraaggesprek gekeken worden wat precies uw klachten zijn. Naast de vragen m.b.t. uw klachten worden er ook vragen gesteld over uw bekken en bekkenbodem. Hierbij kunt u denken aan vragen die betrekking hebben op het plassen en ontlasten, doorgemaakte zwangerschappen, operaties in het gebied van het bekken en de bekkenbodem of seksuele problematiek. Gegevens van uw gynaecoloog, uroloog of andere specialisten zullen hierbij worden meegenomen. Daarnaast zal de bekkenfysiotherapeut u tijdens deze eerste afspraak uitleg geven over de vervolgafspraken. Ook krijgt u informatiefolders of eventuele vragenlijsten mee naar huis.

 

De tweede behandeling bestaat meestal uit: uitleg over bekken en bekkenbodem en de functie daarvan, uitleg over uw problematiek en bespreken van evt. ingevulde vragenlijsten. Tijdens de derde behandeling zal er een lichamelijk onderzoek gepland worden. Het lichamelijk onderzoek kan bestaan uit een onderzoek van uw rug en bekken, daarbij kijkende naar uw houding en uw houding tijdens bewegen. Gevolgd door een eventueel inwendig onderzoek (vaginaal en/of anaal) om een goede indruk te krijgen van de functie van de bekkenbodemspieren. Tevens kan de aanwezigheid/mate van een verzakking worden beoordeeld. De bekkenbodem is zo gelegen dat het van buitenaf niet gezien en beoordeeld kan worden. Voor onderzoek kan er ook nog gebruik worden gemaakt van myofeedback en ballontherapie. De bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en de geregistreerde bekkenfysiotherapeut is opgeleid om, net als huisartsen en specialisten, een inwendig onderzoek te doen. Of er een inwendig onderzoek nodig is, zal uw bekkenfysiotherapeut met u bespreken en dat in overleg met u wel of niet uitvoeren. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en wordt er gekeken naar een andere, minder belastende mogelijkheid om uw bekkenbodem te onderzoeken.

 

Als het onderzoek is afgesloten, zal er met u besproken worden hoe het behandeltraject er verder uit komt te zien.

Bekkenfysiotherapeutische behandeling

 

Na het onderzoek kan er gestart worden met de behandeling. De bekkenfysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit:

  • Uitleg over werking en functioneren van de bekkenbodem
  • Informatie over het ontstaan van uw klachten en de gevolgen daarvan
  • Aanleren van de juiste toilethoudingen en aanleren van goed toiletgedrag
  • Oefeningen om de bekkenbodemspieren bewust te worden en ze te trainen om de functie van de bekkenbodemspieren te herstellen. Dit betekent een juist aanspanpatroon maar ook een goede ontspanning
  • Het trainen van spieren rondom het bekken en lage rug bij bekkenpijn
  • Het aanleren van de juiste bekkenbodemactiviteit tijdens alle dagelijkse activiteiten b.v. bij tillen, bukken en dragen

Naast de oefeningen en de adviezen voor thuis, kan er binnen de bekkenfysiotherapeutische behandeling ook gebruik worden gemaakt van de myofeedback, electrostimulatie en ballontherapie.

Myofeedback/electrostimulatie

Bij het onderzoeken en behandelen m.b.v. myofeedback wordt er gebruik gemaakt van een beeldscherm waarop de bekkenbodemspieractiviteit zichtbaar wordt. Hierop kunt u zien wat u met uw bekkenbodemspieren doet. Dit wordt gemeten met een elektrode (probe) welke enerzijds contact maakt met uw bekkenbodemspier en anderzijds verbonden is met het apparaat met beeldscherm. Zo wordt het duidelijk wat u doet en kan er op de juiste manier geoefend worden. Uit ervaring blijkt dat het werken met de myofeedback erg prettig en stimulerend werkt.
Er is een mogelijkheid om met de myofeedback apparatuur een elektrische stimulatie/prikkel aan de bekkenbodemspieren te geven (electrostimulatie). Deze stimulatie die niet pijnlijk is, zorgt voor een versterking van het vermogen van aanspannen van de bekkenbodemspieren. Dit kan ingezet worden als de bekkenbodem niet voldoende in staat is om aan te spannen of de aanspanning vast te houden.

 

 

Ballontherapie

Bij ballontherapie wordt een rectale ballon langzaam met lucht gevuld. Hiermee kan de mogelijkheid tot vullen en het vullingsgevoel van de endeldarm worden onderzocht. Vervolgens kan met de ballon het gevoel van waarneming worden getraind om zo invloed op de capaciteit van de endeldarm te krijgen.