Bekkenfysiotherapeut Wietske

Wie ben ik: 

Mijn naam is Wietske Rottiné en ik ben in 1988 als fysiotherapeute afgestudeerd aan de opleiding voor Fysiotherapie in Groningen. Sinds 1991 ben ik praktijkeigenaar. Onze praktijk zat voorheen aan de Lijnbaan, maar sinds januari 2018 zitten we met onze prachtige nieuwe praktijk in het Gezondheidscentrum Lemsterpark onder de naam  fysio Lemsterpark.

Vele jaren heb ik met plezier gewerkt als algemeen fysiotherapeut. De ontwikkelingen in de fysiotherapie in combinatie met inspirerende gesprekken met bekkenfysiotherapeuten en mijn interesse op dit gebied heeft mij destijds doen besluiten om mij te gaan specialiseren.

 

In 2010 ben ik gestart met de opleiding voor Bekkenfysiotherapie aan het SOMT in Amersfoort. Sinds 2013 ben ik Master in de Bekkenfysiotherapie (MSPT) en werkzaam als geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Als bekkenfysiotherapeut behandel ik vrouwen en mannen met klachten aan lage rug, bekken, heup, lies, stuit, buik en bekkenbodem.

Bekkenfysiotherapie is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan diegene die na de opleiding fysiotherapie een drie jarige Master opleiding hebben gevolgd. Ik sta geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Hiernaast ben ik geregistreerd YVLO-ZwangerFit® docent. Verder heb ik in 2020 mijn aantekening Seksuologie NVVS behaald.

 

Ik ben blij dat ik destijds deze stap heb durven zetten. Het geeft mij veel voldoening om problemen te bespreken die voor heel veel mensen een taboe zijn. Wat ik belangrijk vind is dat ik een vertrouwensband opbouw met mijn patiënten. Met respect, zorgvuldigheid en gedrevenheid werk ik samen met de patiënt om inzicht te krijgen in de problematiek rondom bekken en bekkenbodem. Dit is de basis voor een optimaal behandelingsresultaat om zo de kwaliteit van leven te herwinnen die als gevolg van deze klachten verstoord kunnen raken.

 

Om bij te blijven heb ik mij de afgelopen jaren geschoold/verdiept in allerlei facetten van mijn vakgebied.

  • Update t.a.v. nieuwe inzichten op gebied van de pre- en postpartum problematiek
  • Bal - en balanstraining, hier werk ik heel veel mee bij lage rug en bekkenklachten
  • Stuitklachten: onderzoek en behandeling volgens NIMOC. Kijk voor meer informatie op de website:  https://praktijkoverwinning.nl/nimoc
  • Onderzoeken en behandelen van Myofasciale triggerpoints in bekken-buik-bilregio
  • Echografie van de blaas en buikmusculatuur
  • Post-HBO opleiding RIno aantekening Seksuologie NVVS
  • Opleiding voor behandeling bekkenbodemklachten met de MAPLe® (2022)
  • Update diagnostiek en behandeling diastase problematiek (2022)

 

 

 

 

Post-HBO Opleiding Seksuologie 

Naar aanleiding van schrijnende verhalen over seksuele problematiek in mijn praktijk, zijn we 2 jaar geleden een netwerk gestart in Lemmer en omgeving. Deze problematiek heeft een multidisciplinaire aanpak nodig en daar kunnen we met dit netwerk invulling aan geven. Ik zit in dit netwerk samen met vier huisartsen, een gynaecoloog, seksuoloog en een psycholoog. We hopen hiermee een aanzet te kunnen geven om problemen op seksueel gebied beter bespreekbaar en behandelbaar te krijgen. Voor mij was dit de aanzet om de post HBO-opleiding Seksuologie aan het RINO in Utrecht te volgen. Deze opleiding heb ik in 2020 afgerond, ik heb mijn aantekening Seksuologie NVVS behaald.

 

Aantekening Seksuologie NVVS

Wat betekent dat precies?

Seksueel functioneren en seksuele problemen worden laagdrempelig besproken en vanuit hier wordt gezocht naar de beste hulp bij het oplossen van het seksuele probleem. Op heldere wijze kan er uitleg gegeven worden over gezond seksueel functioneren en daarbij wordt er gekeken naar aspecten die bij het seksueel functioneren verstoord zijn geraakt. Let op: een aantekening Seksuologie betekent niet dat ik seksuoloog ben en daardoor mag ik ook geen seksuologische behandelingen geven. Wel is het mogelijk om in het geval van ingewikkelde seksuele problematiek en/of relatieproblematiek problemen te verhelderen, zodat deze beter te begrijpen zijn. Daarbij kan ik advies of hulp bieden om voor een behandeling een passende hulpverlener te vinden, dit gaat in samenspraak met de huisarts. Daar waar de seksuele klachten gerelateerd zijn aan de bekkenbodemspierfunctie kan ik vanuit mijn expertise als bekkenfysiotherapeut op dat gebied wel behandelingen aanbieden. 

 

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Dus neem gerust rechtstreeks contact met mij op.

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens