0514 563 528

Vrouwen

Bij vrouwen komen bekkenbodemklachten regelmatig en op alle leeftijden voor. Vaak nemen de klachten met het ouder worden toe. De taboesfeer rond deze klachten is groot.

 

De volgende factoren zijn van invloed op de bekkenbodem:

  • Zwangerschap en bevalling
  • Leeftijd
  • Zware lichamelijke beroepen/sport
  • Operaties in bekkenbodemgebied
  • Erfelijkheid

 

Urineverlies is een van de belangrijkste klachten bij bekkenbodemproblemen bij vrouwen. Dit kan bijdragen tot een sociaal isolement, denk hierbij aan het niet durven sporten, uitgaan, op bezoek gaan en winkelen. Uit angst voor verlies en uit angst dat de omgeving het zal ruiken. Veel vrouwen gaan vaak niet of pas als het echt niet meer anders kan naar de dokter.

 

Redenen hiervoor zijn: 

  • Schaamte
  • Het idee dat incontinentie normaal is, bijvoorbeeld als gevolg van het ouder worden
  • Het idee dat de klachten niet te verhelpen zijn, dat je er ‘maar mee moet leren leven’

 

Het overgrote deel van de bekken- en bekkenbodemklachten is goed te behandelen, ook op hogere leeftijd. Dit betekent dat de klachten ofwel verdwijnen, ofwel verminderen en dat de kwaliteit van leven er sterk op vooruit kan gaan.