Vergoedingen

De behandelingen door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed door de zorgverzekeraar als u zich aanvullend verzekerd heeft voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt af van uw aanvullende verzekering. Bekijk in uw polisvoorwaarden de vergoedingen die u krijgt voor (bekken)fysiotherapie.

 

Vanaf januari 2011 wordt de behandeling voor urine-incontinentie 9x vergoed vanuit de basisverzekering met een verwijzing van de huisarts of specialist. Deze vergoeding vanuit de basisverzekering wordt door de zorgverzekeraar echter wel verrekend met uw eigen risico

 

Tarieven 2024

https://fysiolemsterpark.nl/praktijkinfo/tarieven-en-vergoeding

 

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of als u uw vergoeding uit de aanvulling hebt opgebruikt ontvangt u een rekening. 

Bij verhindering vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons daarvan op de hoogte te stellen. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de desbetreffende behandeling bij u in rekening te brengen.

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens