Onderzoek en behandeling

Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

 

Problemen rondom plassen, ontlasten en vrijen hangen vaak met elkaar samen. De problematiek kan complex zijn en vereist specialistische kennis. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is hiervoor opgeleid.

Tijdens het eerste consult worden uw klachten geïnventariseerd door het stellen van specifieke vragen over uw plasgewoontes, het ontlastingspatroon en seksualiteit. Gegevens van de gynaecoloog, uroloog of andere specialisten worden hierbij meegenomen. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboek bij te houden.

Bij het tweede consult geeft de bekkenfysiotherapeut u uitleg over het functioneren van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot uw klacht en wordt het (eventueel) ingevulde dagboek besproken. Indien nodig meten we uw plaspatroon middels flowmetrie en echografie.

Naast een algemeen lichamelijk onderzoek kan de functie van de bekkenbodem worden beoordeeld, middels inwendig onderzoek. Bij inwendig onderzoek legt de bekkenfysiotherapeut de vinger tegen de bekkenbodemspieren aan, waarbij een goed beeld wordt verkregen van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en ontspanning. Afhankelijk van de klacht zal dit bij vrouwen vaginaal of anaal worden uitgevoerd. Bij urine-en/of verzakkingsklachten meestal vaginaal en bij ontlastingsklachten anaal. Bij mannen is alleen anaal onderzoek mogelijk.

De bekkenfysiotherapeut kan ook gebruik maken van myofeedback en ballontherapie.

Inwendig onderzoek en behandeling zal alleen worden toegepast met uw toestemming. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal uw bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden om uw bekkenbodem te onderzoeken.

 

Stuitpijn:

Het stuitje kan door een val op je billen of een bevalling een afwijkende stand krijgen. Dit kan kort maar soms ook lang geleden ontstaan zijn, waarbij de klachten langzaam verergeren.

NIMOC is een behandelmethode die mij als bekkenfysiotherapeut een extra mogelijkheid heeft gegeven om patiënten met stuit-, rug-, en bekkenpijn, liesklachten en anuskramp te behandelen.

NIMOC is de afkorting van Non-Invasive Mobilization of the Coccyx. Dit betekent een uitwendige behandeling van het os coccygis. In gewoon Nederlands is dit een herstel van de afwijkende stand van het stuitje door een heel milde, uitwendige beweging. De kortdurende mobilisatie wordt in zit uitgevoerd en is bijna nooit pijnlijk of belastend voor de patiënt.

Kijk voor meer informatie: https://praktijkoverwinning.nl/nimoc

Bekkenfysiotherapeutische behandeling

 

Het doel van de behandeling is het weer zo optimaal mogelijk laten functioneren van de bekkenbodemspieren, waardoor de klachten op gebied van plassen, ontlasten en vrijen verminderen.

De bekkenfysiotherapeut geeft uitleg over de werking en het functioneren van het bekken en de bekkenbodemspieren. U leert de spanning en ontspanning in de bekkenbodem te herkennen en u leert uw bekkenbodem op de juiste manier te gebruiken, b.v. bij tillen, bukken en dragen.

Verder adviseert de bekkenfysiotherapeut over houding en beweging, toilethouding en toiletgedrag, drink- en eetgedrag. Ook kunnen er ontspannings- en ademhalingsoefeningen worden gegeven.

Verbetering van de bekkenbodemfunctie vraagt oefening en tijd. Over het algemeen is de behandelfrequentie laag en worden de behandelingen gemiddeld verspreid over 3 tot 4 maanden. In het begin wekelijks en daarna om de paar weken.

 

Oefentherapie

U krijgt oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de functie van de bekkenbodemspieren. Het gaat hierbij om het voelen van aanspannen en ontspannen, het verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie van de bekkenbodemspieren.

 

Myofeedback

Als u geen bewuste controle over de bekkenbodemspieren heeft dan kan er gebruik worden gemaakt van myofeedback. Myofeedback is het meten en inzichtelijk maken van spieractiviteit. De meting wordt anaal of vaginaal gedaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een probe. Deze probe is verbonden met een beeldscherm. Via dit beeldscherm krijgt u inzicht in het aan- en ontspannen van de bekkenbodem. Vaak is er al na één sessie een leereffect merkbaar. Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht en kan variëren.

 

Elektrostimulatie

Met behulp van het myofeedback-apparaat kan ter ondersteuning van de behandeling elektrostimulatie worden gegeven. De bekkenbodemspieren worden dan geprikkeld, waardoor u leert voelen waar de bekkenbodem zit en hoe het aan- en ontspannen voelt. Deze prikkel is niet pijnlijk.

Elektrostimulatie kan ook worden gebruikt bij pijndemping en bij een overactieve blaas.

 

Rectale ballontherapie

Ballontraining kan worden ingezet bij ontlastingsproblemen. Een siliconen ballonnetje wordt anaal ingebracht en kan iets worden opgepompt. De darmvulling wordt zo nagebootst. Er kan hiermee worden getraind op het leren herkennen van vullingsgevoel, het leren herkennen van aandrang, het ophouden van de ontlasting en de juiste manier van ontlasten.

 

Een probe en ballon zijn patiëntgebonden, deze wordt alleen door u gebruikt. Hier zijn extra kosten aan verbonden die niet door iedere verzekeraar worden vergoed.

 

Echografie

Echografie binnen de bekkenfysiotherapie kan worden gebruikt om de blaasvulling voor en na het plassen in beeld te brengen. Ook kan het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren zichtbaar worden gemaakt.

Bij stabiliteitstraining van de rompspieren wordt de laatste jaren veel gebruik gemaakt van echografie.

Het gebruik van de echo is weinig belastend voor de patiënt, waardoor het zeer geschikt is voor zwangere vrouwen en patiënten met een trauma in het bekkenbodemgebied.

 

Flowmetrie

De flowmeter is een apparaat dat de kracht en snelheid van de urinestraal meet en de hoeveelheid urine. Voor dit onderzoek komt u met een volle blaas naar de praktijk en daar plast u op een speciaal daarvoor in de praktijk aanwezige flowmeter op het toilet. Het is belangrijk dat u een zo normaal mogelijke plas kunt doen. Na het plassen kan middels echografie, via de buik gekeken worden of de blaas goed leeg is.

Advies: probeer ongeveer 1,5 uur voor uw komst de laatste plas te doen en daarna nog 2-3 flinke bekers te drinken.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens